O Nas

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dodatkową
działalność naukową studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Głównymi inicjatorami byli:
1. Pani Prezes Elżbieta Kozak, dr n. med. Marcin Sergiew, lek. Dawid Kawka – Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie;
2. Pani Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu prof. UZ dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny.
 ____________________________________________________________________________

Cele SKN Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:

  1. Szerzenie wśród studentów wiedzy związanej ze specjalizacją lekarską – ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
  2. Udział członków Koła w realizacji projektów badawczych, związanych z ortopedią i traumatologią narządu ruchu,
  3. Udział członków Koła w publikowaniu prac naukowych w ramach czasopism krajowych oraz zagranicznych,
  4. Organizowanie kursów i szkoleń dla studentów zainteresowanych ortopedią i traumatologią narządu ruchu,
  5. Współorganizowanie akcji przy współpracy z Kołami Naukowymi prowadzącymi działalność z zakresu medycyny i fizjoterapii,
  6. Umożliwienie pogłębiania wiedzy przez członków Koła
  7. Realizacja i włączanie się w działania społeczne mające na celu promowanie i propagowanie profilaktyki związanej z ortopedią i traumatologią

Od początku istnienia do chwili obecnej patronat nad kołem obejmuje Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie.